Palvelun käyttöehdot

Viimeksi muutettu 28.11.2018:
- Kohtaa 2 päivitetty, lisätty mm. tietoa kurssipakettia ja kestotilausta koskien. 

Nämä ehdot kertovat sinulle oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kursseille liittyessäsi.

Lyhyesti tiivistettynä, tarjoamme sinulle aikaan perustuvan henkilökohtaisen käyttöoikeuden parhaan tietotaitomme mukaisesti tuotettuun luontotietoon, joka pohjautuu sekä kokemukseemme että viimeisimpään alalta saatavilla olevaan luontotietoon. Viime kädessä vastuu lajien käytöstä on sinulla ja vastaat itse omista toimistasi palvelun parissa näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne! Tervetuloa kursseille!

1. Ehdot

Tämän kurssikokonaisuuden (jäljempänä 'Palvelu') sisällön sinulle (jäljempänä 'Käyttäjä', 'Asiakas' tai 'Opiskelija') tarjoaa NatureGate Promotions Finland oy (jäljempänä 'Palvelun tarjoaja'). Kursseiltamme saat opastusta luonnonkasvien monipuoliseen hyödyntämiseen. Sisältö on tuotettu kirjoitushetkellä saatavilla olleisiin tietolähteisiin verraten ja yleisiin tietoihin perustuen. Sisältö on tarkoitettu ohjeelliseksi, kurssien käyttäjien tulee itse varmistua luonnosta löytämiensä lajien varmasta tunnistamisesta ja käyttökelpoisuudesta eri tilanteissa.

Käyttäessäsi tätä palvelua hyväksyt tässä esitetyt käyttöehdot. Lisäksi olet tietoinen ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Palvelun kaikki sisältö on suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti. Tätä palvelua käyttäessäsi hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, ja sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Mikäli et voi hyväksyä käyttöehtoja, et voi myöskään jatkaa palvelun käyttämistä. Huomioi myös, että palvelusta voi olla linkkejä palvelun tarjoajan erilliselle www.luontoportti.fi sivustolle, jonka sisällöt ovat myös tekijänoikeuslain alaisia.

2. Käyttöoikeus, määräaika, kestotilaus, tilauksen peruuttaminen, kestotilauksen katkaiseminen

Kursseja myydään sekä yksittäisinä, että kurssipaketteina. Kurssipakettiin sisältyy yhdellä tilaushinnalla useampi kurssi. Sekä yksittäisten kurssien, että kurssipaketin sisältöön tehdyt lisäykset ovat aina asiakkaidemme käytössä automaattisesti tilauksen voimassaoloaikana.

Kurssien sisällöt on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida sisältöjä omaan, eikä mihinkään epäkaupalliseen tai kaupalliseen käyttöön, lukuun ottamatta mitä on säädetty tekijänoikeuslain 12 §:ssä yksityistä käyttöä varten. Käyttäjälle myönnetään määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva käyttöoikeus sisältöön.

Tällä hetkellä käyttöoikeusaika on käyttöönottohetkestä lukien: 

  • - kuusi (6) kuukautta (yksittäiset kurssit, määräaikainen tilaus)
  • - kaksitoista (12) kuukautta (kurssipaketit, määräaikainen tilaus)
  • - toistaiseksi voimassa oleva (kurssipaketit, kestotilaus)


Käyttöönotto tapahtuu kurssimaksun suorituksen yhteydessä tai lunastettaessa kurssi käyttöön lahjakortilla. Kun määräaika on päättynyt, ei tunnuksella enää ole pääsyä kurssin sisältöön. 

Kurssipaketin kestotilaus on kuukausimaksuun perustuva jatkuvaluontoinen tilaus, joka sisältää käyttöoikeuden kaikkiin kurssipakettiin sisältyviin yksittäisiin kursseihin niin kauan, kuin käyttäjä pitää tilauksensa voimassa.

Kestotilauksen katkaiseminen onnistuu helposti käyttäjätilin kohdasta: laskutus > tilaukset. 

Tilaus veloitetaan automaattisesti kuukausittain käyttäjän maksukortilta. Veloituspäivä riippuu siitä, minä päivänä käyttäjä on alunperin liittynyt kurssille. Maksun käsittelijänä laskulla näkyy maksujenkäsittelijäyhtiö Stripe

Mikäli tilauksen automaattinen uusiminen ei onnistu esimerkiksi kortin vanhenemisen vuoksi, käyttöoikeus peruuntuu tilapäisesti, kunnes kuukausimaksu on onnistuneesti veloitettu. 

Kestotilaukseen tai maksukorttiin liittyvissä kysymyksissä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ylläpitoon sähköpostilla - autamme mielellämme!

Palvelun tarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun ylläpito koska tahansa. Mikäli erityisen painavasta syystä palvelun ylläpito joudutaan sulkemaan ennen kuin asiakkaan maksama käyttöaika umpeutuu, palvelun tarjoaja tarjoaa vastaavan sisällön asiakkaalle muulla tavalla. Käyttäjän omista syistä käyttämättä jäänyttä aikaa palvelun tarjoaja ei ole velvollinen hyvittämään. Ulkopuolisista muista syistä, kuten esimerkiksi palvelun saatavuuteen eri alueilla, verkon, tai kurssialustan palvelun tarjoajasta johtumattomien häiriöiden vuoksi ei palvelun tarjoajalla myöskään ole korvausvelvollisuutta.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa määräaikaisten tilausten kestoa koskien uusia tilauksia, joko lyhentämällä tai pidentämällä sitä, sekä tuoda markkinoille uusia aika- tai muulla tavoin käyttöoikeudeltaan rajattuja tuotteita. Kulloinkin voimassa oleva määräaika ilmaistaan selkeästi tilausta tehdessä.

Käyttöoikeuden nojalla et saa:

  • - Muokata millään tavoin tai kopioida kurssin sisältöjä
  • - Poistaa tekijänoikeusmerkintöjä
  • - Levittää sisältöjä eteenpäin, julkisesti tai ei-julkisesti, kaupallisesti tai epäkaupallisesti
  • - Hankitut kurssisisällöt ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa miltään osin luovuttaa tai kopioida toisen henkilön käyttöön tai muutoin saattaa kolmannen osapuolen haltuun.


Palvelun tarjoaja voi sopimusrikkomuksen tultua ilmi keskeyttää käyttöoikeuden sisältöön ilman kurssimaksujen takaisinsuorittamista.

Ostohetkellä määritellyn käyttöoikeusajan päätyttyä, sinun tulee tuhota hallussasi mahdollisesti oleva ladattu sisältö, niin sähköisessä kuin tulostetussa muodossa.

Kuluttajansuojalain mukaisesti digitaalisella sisällöllä ei ole peruutusoikeutta, jos sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan suostumuksella ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon. Huomaathan siis, että tilauksen tehtyäsi sisällön toimittaminen alkaa heti, ja tilauksella ei ole peruutusoikeutta.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.


3. Vastuuvapauslauseke

Palvelun tekijät ovat suunnitteluvaiheessa kiinnittäneet erityistä huomiota lajien tunnistamiseen. Tekijät ovat pyrkineet parhaimpaansa tuodakseen kursseille luotettavaa tietoa tunnetuimmista ravinnoksi tai muuten käytettäviksi kelpaavista lajeista. Olemme pyrkineet eliminoimaan virheet parhaamme mukaan, mutta emme voi taata aineiston olevan täysin vapaata virheistä. Korjaamme havaitsemamme tai meille ilmoitetut virheellisyydet mahdollisimman nopeasti.

Lopullinen vastuu esiteltyjen lajien käytöstä on aina kurssien käyttäjillä. Palvelun tarjoaja ei ota vastuuta kurssien käyttäjien tekemistä virheistä lajien tunnistamisessa ja niiden käytöstä.

Kursseilla esitellyt lajit saattavat aiheuttaa allergisia oireita. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa allergia- tai muista oireista tai mahdollisista vahingoista.

Palvelua käytät omalla vastuullasi ja vastaat käyttämiesi laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asiamukaisesta suojaamisesta. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän päätelaitteelle aiheutuneista vahingoista tai ladatun materiaalin soveltuvuudesta käyttäjän tietojärjestelmälle tai päätelaitteelle. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista.

Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä päätelaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Palvelun tarjoaja järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Huolehdi omasta henkilökohtaisesta salasanastasi ja käyttäjätilistäsi. Olet vastuussa kaikista käyttäjätiedoillasi tehdyistä toimenpiteistä palvelussa. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa salasanasi eikä käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä. Mikäli huomaat salasanaasi ja käyttäjätiliäsi käytetyn väärin tai ne ovat vaarassa joutua väärinkäytetyiksi, ilmoita siitä meille. Palvelun tarjoaja voi sulkea käyttäjätilisi, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Käyttäessäsi palvelua sitoudut siihen, ettet käytä palvelua mihinkään laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen, kuten virusten tai muiden vahingollisten tiedostojen lähettämiseen.

Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "silloin kun se on saatavilla". Se ei välttämättä toimi aina kaikkien toiminnallisuuksien osalta, saattaa olla testausten kohteena, ei ole välttämättä aina saatavilla ja saattaa sisältää muita seikkoja, jotka vaikuttavat sen saatavuuteen ja käytettävyyteen. Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä eikä virheettömästä toiminnasta, palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Kaikkien muiden näihin käyttöehtoihin sisältyvien vastuunrajausten ohella suostut erityisesti siihen, että palvelun tarjoaja ei ole vastuussa edellä mainituista seikoista. Siinä määrin kuin tällainen vastuunrajoitus on sovellettavien säännösten valossa sallittua, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömästä, välillisestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu palvelun tai sen sisällön käytöstä tai siitä, ettei palvelua tai sen sisältöä voida käyttää. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

4. Linkitetty sisältö

Palvelusta voi olla linkityksiä tekemäämme www.luontoportti.fi-verkkopalveluun, josta käyttäjä voi hankkia lisätietoa esitellyistä lajeista. Myöskään www.luontoportti.fi-verkkopalvelun sisältöä ei ole oikeutta kopioida omaan, eikä mihinkään epäkaupalliseen tai kaupalliseen käyttöön.

Palvelusta voi olla linkityksiä myös muihin verkkopalveluihin. Palvelun tarjoaja ei vastaa linkitettyjen palveluiden sisällöistä, virheettömyydestä, toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta tai oikeellisuudesta, eikä kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti. Näin ollen palvelun tarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Hyväksyt, että tällainen muutos tulee voimaan sen jälkeen kun se on lisätty palveluun ja tällainen muutos tulee sinua sitovaksi, mikäli käytät palvelua sen lisäämisen jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarkistat näiden käyttöehtojen sisällön säännöllisesti varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista muutoksista. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme joko palvelussa tai henkilökohtaisesti käyttäjille.

6. Palvelun saatavuus

Palvelun tarjoaja voi milloin tahansa päättää muokata palvelua tai päättää lopettaa palvelun tarjoamisen. Mikäli palvelun tuottaminen lopetetaan ennen kuin asiakkaan käyttöoikeusaika on päättynyt, palvelun tarjoaja ilmoittaa päätöksestä asiakkaalle ja tarjoaa hankitun sisällön asiakkaalle jossakin muussa muodossa. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun lopettamisen käyttäjälle aiheuttamista mahdollisista seurauksista.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa palvelun tarjoajan palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palvelun tarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun kautta heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

7. Lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näistä käyttöehdoista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Mikäli jokin käyttöehtoihin sisältyvä ehto todettaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa ei sovelleta siltä osin kuin se olisi pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, ja se korvataan sellaisella uudella ehdolla, joka vastaa mahdollisimman hyvin näiden käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta.